Blog

The Wine-scanning Community: de wijnapps van nu

(Scroll down for English)

Van het bewerken van je selfie tot het delen van een auto en het vinden van de perfecte keukentafel: we hebben tegenwoordig voor alles een app en kunnen misschien niet eens meer zonder. De wijnwereld kan hierbij natuurlijk niet achterblijven.

Scan & Rate

Apps als Vivino en Cellartracker komen je wellicht bekend voor: scan het etiket van de wijn die je drinkt, en check onder andere de prijs van de fles, informatie van het wijnhuis en wat anderen ervan vinden. Vertel hoe geweldig rijk, aromatisch en poëtisch je de wijn vindt (of juist ronduit smerig), en deel dit op jouw beurt met de rest van de wijn community.

Match or No Match?

Delen van ervaringen, kennis, en het ontdekken van jouw persoonlijke voorkeur is key. De app die daar nog een stapje verder in gaat is de Nederlandse Somm. Deze slimme applicatie maakt van iedere wijn in de database een DNA-profiel aan. Door wijnen te proeven en te beoordelen onthoudt Somm jouw smaakvoorkeuren creëert een persoonlijk wijnprofiel. Vervolgens geeft de app door middel van een matchingpercentage aan welke wijn bij jou past.

Mood Pairing

De afgelopen jaren zijn er allerlei soorten wijnapps ontwikkeld. Op zoek naar de ideale wijn voor bij jouw wildgerecht? Raadpleeg Pair it! of VinoMatch. Wil je naar een wijnevent maar weet je niet waar je moet zoeken? Check Local Wine Events. Ben je helemaal verliefd of voel je je juist down omdat je de winter zat bent? WineTable geeft wijntips die passen bij je stemming.

Labels komen tot leven

Voor degenen die op een wat luchtigere manier wijn willen beleven, heeft Tussock Jumper een speelse app gelanceerd, waarbij de dieren afgebeeld op de fles in hun beroemde rode Jumper tot leven komen. Scan het wijnetiket en de wolf ‘Alessandro’ vertelt met zwoel Italiaans accent iets over de Nero d’Avola of laat de Franse ‘Bernard’ het wilde zwijn je vertellen waar hij naar smaakt.

Verdien geld en strijd tegen wijnfraude 

Wellicht de meest innovatieve en revolutionaire wijnapp is Followine. De applicatie is nog in ontwikkeling, maar is er zeker een om in de gaten te houden. Zet je schrap voor een technisch verhaaltje: Followine wil wijnfraude tegengaan. Volgens de makers heeft neppe/valse wijn op dit moment een aandeel van 20% in de totale wijnmarkt. Alleen al in Europa betekent dit een schade van zo’n 500 miljoen euro per jaar! Hoe ze dit willen tegengaan? Door een internationaal ecosysteem te creëren waar wijnmakers en consumenten met elkaar in verbinding staan en er gebruik wordt gemaakt van Blockchain-technologie. Dit laatste wordt ook wel ‘gedistribueerd vertrouwen’ genoemd. Het is een systeem zonder exclusieve eigenaar, een ‘peer-to-peer’ netwerk waar alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom gelijk verdelen. Hierdoor wordt een controle- en vertrouwensnetwerk opgebouwd. Followine zal bovendien de eerste app zijn met wijn-cryptocurrency. Door labels te scannen verdien je Wine Coins. Deze tokens kan je gebruiken als investering of inruilen voor geld.

Te idealistisch? Of is het juist de toekomst? We zijn heel erg benieuwd! Alleen al het feit dat je geld kan verdienen door wijn te drinken zou deze app het proberen waard moeten zijn.

Caroline

***

The Wine-scanning Community: Today’s Wine Apps

 

Editing your selfie, sharing a car or finding the perfect piece of furniture; these days there is an app for everything. What would life be without them? Obviously, the wine world cannot stay behind.

Scan & Rate

Apps like Vivino and Cellartracker may sound familiar: scan the label of the wine you’re drinking and it will show you things like the price of the bottle, information about the winery and reviews from other drinkers. Likewise, you describe how incredibly rich, aromatic and poetic its flavor is (or how utterly disgusting) and share this with the rest of the wine community.

Match or No Match?

Sharing experiences and knowledge and discovering personal preferences is key. The application that takes this to another level is the Dutch Somm. This smart app builds a DNA profile for every wine in its database. As you continue to taste and review, Somm remembers your preferences and creates a personal and unique wine profile. Based on this it calculates a matching percentage and shows you wines that match your taste.

Mood Pairing

Over the past few years all sorts of wine apps have been developed. Looking for the ideal wine to go with your meat dish? Ask Pair it! or VinoMatch. Want to go to a wine event but don’t know where to look for one? Check Local Wine Events. Are you totally in love or are you just suffering from a slight winter depression? WineTable tells you what wine will match your mood and which nearby wine bar to go to.

Labels Come to Life

For those who would like to experience wine in a more easygoing way, wine brand Tussock Jumper launched a fun app where the animals on the bottle with their famous Jumper, come to life. Scan the label and the wolf ‘Alessandro’ will explain you something about the Nero d’Avola with his smooth Italian accent. Or let the French wild boar ‘Bernard’ tell you what he tastes like.

Anti-Counterfeiting & Money-Making App

Probably the most innovative and revolutionary wine app is Followine. The application is still being developed but it’s definitely a good idea to keep an eye on this one. Prepare yourself for some technical stuff: Followine wants to fight wine fraud. According to the makers, 20% of the total wine market currently consists of fake wine. In Europe alone, this means 500 million euros per year worth of damages! How are they planning on combatting this? ‘By creating a global ecosystem that connects the actors of the wine world and consumers, encouraging the emergence of new international models of communication and business,’ the inventors of Followine say. They will use registered QR codes based on blockchain technology, also known as ‘distributed trust’. This is a system without an exclusive owner or third party; a peer-to-peer network where the participants/computers are considered equal. A network of trust and verification will be created.

Furthermore, Followine will be the first app with a wine cryptocurrency. By scanning the QR codes you earn Wine Coins; these are tokens you can use as an investment or exchange for money.

Too idealistic? Or is this the future? We are eager to find out! The mere fact that you can make money by drinking wine means that this app is worth a try.

Caroline